Klachtenregeling

You are here:

onafhankelijke informatie, advies of bemiddeling

Sinds 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

De regels zijn als volgt:

Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met de medewerker of met de locatiemanager of eigenaar van de kinderopvanginstelling. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Maar daarvoor zal het klachtenloket Kinderopvang  proberen de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

In uitzonderingsgevallen mogen de ouders rechtstreeks de klacht bij de geschillencommissie voorleggen.

De geschillencommissie moet binnen 6 maanden uitspraak doen.