Tarieven 2017

You are here:

Gastouderbureau BAZZ en de tarieven voor 2017

Wilt u precies weten wat onze tarieven in uw situatie betekenen? Laat dan een vrijblijvende berekening (offerte) maken door uw bemiddelaar. Wilt u weten wat de Belastingdienst in uw situatie bijdraagt in de kosten? Vul dan onderstaand sjabloon in. Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dan helpen de bemiddelingsmedewerkers van Gastouderbureau BAZZ u graag.

Let op: uurtarief is het tarief dat de gastouder vraagt, zonder de bureaukosten. Dit is meestal 4,75 per uur.

U kunt uitgaan van € 6,20 per uur per kind (€ 4,75 + € 1,45)

Onze gastouders verdienen € 4,75 per uur, maar in een individueel geval kan een gastouder een hoger bedrag per uur vragen.

U betaalt  € 1,45 per uur per kind aan bureaukosten,  tenzij u zelf al een gastouder heeft gevonden. Dan krijgt u korting.

Voor ieder volgend kalenderjaar dat u opvang via gastouderbureau BAZZ afneemt, wordt u beloond in de vorm van een oplopende korting op de bureaukosten. Tot wel 25%!!!  De minimale bemiddelingskosten voor dagopvang bedragen € 50,- en voor buitenschoolse opvang (BSO) € 45,- per kind per maand, ook wanneer er geen uren worden afgenomen. Voor een gezin is dit minimaal € 70,-. (2 x € 35,-)

We hebben ook maximale tarieven: 

• maximaal € 125,- voor het eerste kind (het kind met de meeste uren, vaak het jongste kind)

* maximaal € 75,- voor het tweede kind

• vanaf het derde kind betaalt u géén bemiddelingskosten meer! 


Voordelen van een maximum aan bemiddelingskosten: uw uurtarief wordt beduidend lager naarmate u meer uren afneemt. In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe dat werkt.:

Uren per maand Kind 1
(max. € 125,- bem.kosten)
Kind 2
(max. € 75,- bem.kosten)
Kind 3
 
36 uur (=1 dag per week) € 6,20 € 6,20 € 4,75*
80 uur € 6,20 € 5,69 € 4,75*
120 uur € 5,79 € 5,38 € 4,75*
160 uur € 5,53 € 5,22 € 4,75*

* dit is het bedrag dat de gastouder verdient.