Cursussen

You are here:

Basiscursus

De basiscursus is een heel interessante cursus voor alle nieuwe gastouders. Tijdens de basiscursus wordt er aandacht besteed aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Tevens wordt ingegaan op het gastouderschap zoals Gastouderbureau BAZZ dat voor ogen heeft en komen onderdelen uit ons pedagogisch beleidsplan aan bod. De basiscursus neemt een dagdeel (ochtend / middag) in beslag.

Aanmelden

Cursus BAZZ+

De cursus BAZZ+ is een praktijkgerichte cursus en vormt tevens een aanvulling op de basiscursus. Onder het genot van een kopje koffie worden ideeën en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Deze cursus besteedt aandacht aan: het vergroten van de taalontwikkeling, (voorschoolse) activiteiten voor kinderen van 0-13 jaar, het opstellen van een dagplanning en dagritmekaarten, (brand)veiligheid in en om het huis. 
 
De cursus heeft als doel de gastouders praktische tips, ideeën en handvatten te geven over bovenstaande onderwerpen. Deze cursus is ontwikkeld door PABO studenten nadat zij hun afstudeerproject bij Gastouderbureau BAZZ hadden doorlopen. 
Aanmelden

BAZZ Expert cursus

Vang je op dit moment kinderen op met gedragsproblemen? Vind je het een uitdaging om in de toekomst kinderen met gedragsproblemen op te gaan vangen? Of wil jij je kennis uitbreiden? Dan is deze cursus iets voor jou!
 
De BAZZ Expert cursus staat in het teken van het begeleiden en opvangen van kinderen met gedragsproblemen. Hierbij kun je denken aan uiteenlopende gedragsproblemen/stoornissen zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS etc. Aan de hand van praktijkgerichte casussen en informatie krijg je praktische tips over de verschillende gedragsproblemen. De cursus is in samenwerking met de PABO studenten (Hogeschool Rotterdam) ontwikkeld en is helemaal toegespitst op het gastouderschap.
Aanmelden

Cursus EHBO aan kinderen

Kinder-EHBO is niet meer weg te denken uit de serie van trainingen die belangrijk is voor de gastouder. Iedere gastouder dient dan ook in het bezit te zijn van een erkend en geldig certificaat ‘EHBO aan kinderen’. De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Met het certificaat van het Oranje Kruis, Nikta of NedCert voldoe je aan deze voorwaarden. Zo wordt gegarandeerd dat gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist. Het certificaat van het Oranje Kruis is twee jaar geldig; het certificaat van Nikta is één jaar geldig. De cursus dient dan ook op tijd te worden herhaald. Let op: alleen geregistreerde certificaten voldoen!
Aanmelden