Directe financiering

You are here:
  • Home
  • Directe financiering

 

Directe financiering voor gastouderopvang verhaal apart

De directe financiering van de kinderopvang brengt voor gastouders en gastouderbureaus specifieke vraagstukken met zich mee. Vertegenwoordigers van de gastouderbranche gaan de komende tijd samen met het ministerie van Sociale Zaken op zoek naar antwoorden op deze belangrijke vragen.

Hoewel het akkoord antwoorden geeft over wie er straks het debiteurenrisico loopt als een klant niet betaalt, zijn er voor gastouderbureaus nog wel een aantal belangrijke vragen. 

De kinderopvangbranche zit eindelijk op één lijn als het gaat om de directe financiering. Namens de gastouderopvang is onder andere de Vereniging GastouderOuderBranche (VGOB) betrokken bij het onlangs afgesloten gezamenlijke akkoord. Maar ook de Brancheorganisatie Kinderopvang vertegenwoordigt gastouderbureaus in dit akkoord en bij de verdere besprekingen over dit dossier.

Juridische aansprakelijkheid

De directe financiering brengt voor gastouderbureaus specifieke vraagstukken met zich mee. Hoewel het akkoord antwoorden geeft over wie er straks het debiteurenrisico loopt als een klant niet betaalt, zijn er voor gastouderbureaus nog wel een aantal belangrijke vragen. Zo is nog niet precies bekend wat de precieze verdeling van de juridische verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is tussen gastouder, vraagouder en gastouderbureau. Het akkoord vermeldt dat het ministerie van Sociale Zaken dit met vertegenwoordigers van de gastouderbranche gaat bespreken.

Bemiddelingskosten gastouderbureau

Hetzelfde geldt voor de berekening van de vaste bemiddelingskosten op de factuur. Met de directe financiering krijgen vraagouders de kinderopvangtoeslag niet meer zelf uitgekeerd, maar wordt deze via een digitale portemonnee van DUO uitgekeerd aan het gastouderbureau. Ouders moeten dan alleen nog het resterende bedrag voor gastouderopvang betalen. Ook dit gebeurt via de digitale portemonnee van DUO.

Hogere tarieven ouders?

Bij gastouderopvang komen hier natuurlijk nog bemiddelingskosten bovenop. Afgesproken is dat vaste bemiddelingskosten op de factuur gedeeld worden door het aantal in rekening gebrachte uren. Het uurtarief wordt vervolgens verhoogd met dit bedrag. Op basis hiervan berekent DUO op de gebruikelijke wijze de overheidsbijdrage en de eigen bijdrage van de ouder. Het kan zijn dat dit voor ouders nadelig uitpakt. Het ministerie gaat samen met vertegenwoordigers van de gastouderbranche inzichtelijk maken voor hoeveel ouders dit nadelig uitpakt en of er alternatieven zijn om de bemiddelingskosten te berekenen.

 

vrijdag, 30 december 2016