Directe financiering

You are here:
  • Home
  • Directe financiering

 

‘Veel knelpunten directe financiering opgelost’

Er is een hoop gebeurd het afgelopen jaar in het overleg over directe financiering van kinderopvangtoeslag. Oudervereniging BOinK, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Sociaal Werk Nederland en Voor Werkende Ouders staan positief tegenover een nieuw financieringssysteem. In een brief aan Kamerleden leggen ze uit welke stappen er gezet zijn en welke uitdagingen er nog liggen.

De directe financiering heeft ambitieuze doelstellingen, vinden de partijen. Ouders hebben voortaan alleen met DUO te maken als het gaat om betaling en niet meer met de Belastingdienst én de kinderopvangorganisatie. Ook moeten de administratieve lasten flink af gaan nemen door het nieuwe systeem de betalingsrisico’s worden teruggedrongen. Gjalt Jellesma van BOinK, die de brief ondertekend heeft, vindt dat de lat hoog ligt en dat zowel kinderopvangbranche als ministerie veel inspanningen moeten gaan leveren om tot het gewenste resultaat te komen.

Digitale portemonnee

Toch zijn de vier partijen wel positief over een nieuw financieringsstelsel voor kinderopvangtoeslag. Dat het huidige systeem niet werkt voor Belastingdienst en ouders, is een bekend probleem. Op veel vragen over de gevolgen van een aanpassing naar ‘een digitale portemonnee bij DUO’ en een directe betaling van kinderopvangtoeslag aan kinderopvangorganisaties, is de afgelopen maanden een passend antwoord gekomen. Of de oplossing ligt binnen handbereik, aldus de partijen in de brief.

Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico, eerder ook door de Brancheorganisatie Kinderopvang als knelpunt genoemd, is een belangrijk aandachtspunt. In het huidige systeem blijkt volgens de partijen meer dan 99 procent van de ouders de rekening voor kinderopvang op tijd te betalen. Met de incasso van niet betalende ouders is op jaarbasis niet meer dan vijf miljoen euro gemoeid. Dat is een fractie van de hele omzet in bijvoorbeeld 2015 van 2,4 miljard euro
.

 

donderdag, 23 februari 2017