Geschillencommissie

You are here:
  • Home
  • Geschillencommissie

Sinds 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Deze vervangt de Klachtencommissie sKK.

De regels zijn nu als volgt:

Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met de medewerker of met de locatiemanager of eigenaar van de kinderopvanginstelling. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  Het klachtenloket Kinderopvang zal proberen de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

In uitzonderingsgevallen mogen de ouders rechtstreeks de klacht bij de geschillencommissie voorleggen.

De geschillencommissie moet binnen 6 maanden uitspraak doen.

woensdag, 20 januari 2016