Klachtenregeling

You are here:

onafhankelijke informatie, advies of bemiddeling

Op het moment dat u gebruik maakt van Gastouderopvang dan is het van belang dat de opvang naar volle tevredenheid verloopt. Desondanks kan het gebeuren dat u als ouder ergens ontevreden over bent en een klacht wilt indienen. Daarbij kunt u kiezen tussen onze interne en externe procedure. Het bespreekbaar maken in een vroeg stadium is dan essentieel, maar soms ook heel lastig. Bij vraagouders kan de angst bestaan dat het bespreekbaar maken van hun verwachtingen/wensen indirect (nadelig) effect zal hebben op de opvang van hun kindje bij hun gastouder. Deze wederzijdse afhankelijkheid kan er dan voor zorgen dat vraagouders te lang wachten met het kenbaar maken van hun klacht.

Communicatie neemt een belangrijke plaats in binnen Gastouderbureau BAZZ. Dit is een van de voorwaarden om hoogwaardige opvang tot stand te laten komen. Om deze reden nemen wij uw klacht/opmerking dan ook heel serieus. Enerzijds om onze dienstverlening te verbeteren en anderzijds de kwaliteit te waarborgen. In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt indienen en op welke wijze (procedure) uw klacht in behandeling wordt genomen.

De procedure m.b.t. de interne klachtenregeling kunt u terugvinden in uw Portabase account maar staat tevens beschreven in de onderstaande link:

Interne Klachtenregeling Gastouderbureau BAZZ 2018

 

 

Klachtenregeling extern

Gastouderbureau BAZZ is daarnaast aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. Op het moment dat de interne klachtenprocedure niet tot het gewenste oplossing heeft geleid of u wilt zich direct tot de klachtencommissie wenden dan kunt u uw geschil bij de landelijke klachtencommissie onder de aandacht brengen. Het klachtenloket kinderopvang zal de klacht trachten op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Tevens kunt u zich rechtstreeks uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang waar Gastouderbureau BAZZ bij aangesloten is. Telefoonnummer :070-310 53 10.

Drie manieren om uw klacht in te dienen bij www.degeschillencommissie.nl:

1. Ga naar de geschillencommissie kinderopvang die uw klacht kan behandelen en dien daar uw klacht in.

2. Zoek via Adressen ondernemers de naam van uw ondernemer en dien via die pagina uw  

    klacht in.

3. Zoek op Onderwerp als u niet weet bij welke commissie u moet zijn of als u uw

   ondernemer  niet kunt vinden.

- Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam,

  adres en handtekening  van de klager.

- Een duidelijke beschrijving en reden van de klacht.

-De klacht mag niet langer dan 2 maanden geleden zijn.

 

Voor de verdere procedure kunt u op de onderstaande link klikken;

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

 

Gastouderbureau BAZZ is de afgelopen jaren klachtenvrij gebleven. Zie onderstaande klachtenvrijbrief 2017